Tag Archives: nuôi khung 1 ngày

Nuôi Khung 1 Ngày Cách Thức Và Lợi Ích

Nuôi khung là một hoạt động nuôi trồng thủy sản nhằm mục đích tăng năng suất và giảm thời gian nuôi. Nếu trước đây, người nuôi thường phải chăm sóc thủy sản trong suốt một chu kỳ nuôi từ 3 – 6 tháng, thì hiện nay, với kỹ thuật nuôi khung 1 ngày, việc nuôi […]